БАЗА: КЛИНИКА  ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ – ИСУЛ

ТЕМА:  СПЕЦИФИЧНИ  ПРЕД  И  ПОСТОПЕРАТИВНИ  ЗДРАВНИ  ГРИЖИ ЗА БОЛНИ ПРИ ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ И ОПЕРАЦИИ НА ОДА.   ОБУЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ

 

ДАТИ: 23 – 25 март 2015г.

 

Обучение на  медицински сестри

Продължителност:  3 работни дни.  Дневна натовареност:  6  академични часа.    Общо:18академични часа.

Лекции: 14 академични часа.   Практически занимания:  7  академични часа

Кредитна оценка:  18  точки

Брой курсисти:   4 курсиста

 

ИЗТЕГЛИ ПРОГРАМАТА НА КУРСА.

 

 

Ръководител на курса:  Доц. Пламен Кинов

Отговорник на курса:    м.сВиолета Никова

Изготвил програмата:   м.с. Виолета Славчева

Лице за контакт:            Полина Илиева, +359 879 358 624

                                       Брандеа България ЕООД

 

Форма за записване