Обучение на медицински сестри в ИСУЛ: 20 – 22 април 2015 год.

posted in: Без категория | 0

ДАТА: 20 – 22 април 2015 год. 

БАЗА: КЛИНИКА  ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ  -  ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК 

ТЕМА: ИНОВАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ ТЕХНИКИ ПРИ ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ

 

Обучение на операционни  медицински сестри

Продължителност:  3 работни дни.  Дневна натовареност:  7  академични часа.    Общо:  21 академични часа.

Лекции: 9 академияни часа.   Практически занимания:  12академични часа                                                             

Кредитна оценка:  21 точки

Брой курсисти: индивидуално обучение с предварителна едномесечна заявка -  4 курсиста

 

ИЗТЕГЛИ ПРОГРАМАТА НА КУРСА.

 

Ръководител на курса:  доц. д-р Пламен Кинов

Отговорник  на курса:   ст.м.с.  Ваня Цанкова  

Изготвил програмата:   м.с. Виолета Славчева

Лице за контакт:            Полина Илиева, +359 879 358 624

                                       Брандеа България ЕООД

 

Форма за записване