• Усвояване на основни техники при продължително пребиваване в извънградска среда
  • Преодоляване на наклони чрез бързо създаване на помощни съоръжения
  • Въжени парапети, подсигуряване на участниците в групата, правила и умения за поддържане на посоката при придвижване в гора и/или др.,
  • Работа с карта и уреди за ориентиране в местността: осеверяване, намиране на ясно различими елементи от средата и ориентиране на картата; азимут и движение по азимут;
  • Познания свързани с растенията и животните в региона и в България; елементи на екологично поведение, разпознаване на геологогеографски образувания и влиянието на човешкия фактор;
  • Методи за пречистване на вода за питейни нужди и подготовка на храна в полеви условия
  • Бивакуване и подготовка на заслони
  • Как да се къпем в реката – възможни опасности, невъзможни опасности (предразсъдъци).

 

Материална база:

Палатки, идивидуални комплекти за пребиваване в планината (опис), подходящи обувки, подходящо облекло, въжета – статични, компаси (бусоли) и карти, храна и вода – идивидуални пакети.

Забележка:

* По време на прехода е планирано отработване на техниките, описани като целеви умения.

* Допустимо е участието на семейства.

 

Участници:

Туристически инструктор;

Асистент (при необходимост, в зависимост от броя курсисти);

Курсисти – без възрастови рестрикции;

Съпровождаща машина с шофьор (в статус на готовност в базата);