Условия за индивидуални и групови записвания

Препоръчителното време за първи модул  е 3 дни с базова цена - 150 лв.

При групово записване се предвижда отстъпка.

При записване на група (мин. 8 участника) се предвижда по-голяма оттъпка.
При записване на група, може да се коментира и продължителността.

Първи възможен период за индивидуални записвания: 14 – 16 юли 2014 г.

За контакт:

+359 879 358 624

   office@brandea-bulgaria.com

Лице за контакт:  Полина Илиева