Подробна програма на „Да се справим сред природата” – с. Гинци

1 ден

09.00 – 10.00   тръгване от София

  10.00 – 12.00   настаняване, разделяне на отбори

  12.30 – 13.30  обяд

  13.30 – 14.00   лично време

  14.00 – 17.00   запознаване с техниките за безопасност при преходи и първа помощ

  17.00 – 18.00  отработване на техниките по отбори

  18.00 – 19.00  лично време

  19.00 – 20.30    вечеря

  20.30 – 21.00    подготвяне на раниците за поход

  21.00 – 22.30  местни легенди край огъня

  23.00   сън

2 ден

07.00 – 08.00   ставане от сън  и лично време

  08.00 – 09.00   закуска

  09.00 –  11.00   пешеходен маршрут -до мястото за бивакуване

  11.00 – 13.30  правене на бивак, подготовка на лагера

  13.30 – 14.00   обяд, лично време

  14.00 – 18.00  обучения на терена по програма на обучителя, занятие как да се ползва оръжие – правила за безопасност

  18.00 – 20.00   вечеря

  20.00 – 23.00  културна, спортна и развлекателна дейности в лагера: разкази, свирене на китара и др.

  23.00    сън

3 ден

07.00 – 08.30  ставане от сън, хигиена, лично време

08.30 – 09.30  закуска

  09.30 – 10.30   събиране на бивака, почистване на местността и прибиране на имуществото

  10.30 – 12.30   занятия по програмата

  12.30 – 13.30   прибиране в базата

  13.30 – 14.30    обяд

  14.30 – 15.30    тест с устни въпроси и раздаване на сертификати за успешно преминаване на първи модул „Да се справим сред природата“

  16.00   отпътуване към София

  17.00  пристигане в София

Забележка:

В зависимост от атмосферните условия или други ситуации, програмата може да бъде коригирана