Какво представлява „Да се справим в природата”

Програмата цели да изгради чувство за увереност в природната среда.

Тя е няколко модулна, като на Вашето внимание представяме първи модул свързан с основните разбирания за съвместно съществуване между човек и природа.

Подходяща е за деца и възрастни с готовност да прекарат три дни извън удобството на диваните, електричеството, Wi-Fi и машинките за комари.

Групите са за личности от 7 до когато могат да си носят раницата сами по дебрите на балкана около с. Гинци.

Индивидуално или семейно.

Характеристика на преживяването: „Да се справим в природата”

Усвояване на основни техники при продължително пребиваване в извънградска среда

Преодоляване на наклони чрез бързо създаване на помощни съоръжения

Въжени парапети, подсигуряване на участниците в групата, правила и умения за поддържане на посоката при придвижване в гора и/или др.,

Работа с карта и уреди за ориентиране в местността: осеверяване, намиране на ясно различими елементи от средата и ориентиране на картата; азимут и движение по азимут;

Познания свързани с растенията и животните в региона и в България; елементи на екологично поведение, разпознаване на геологогеографски образувания и влиянието на човешкия фактор;

Методи за пречистване на вода за питейни нужди и подготовка на храна в полеви условия

Бивакуване и подготовка на заслони

Как да се къпем в реката – възможни опасности, невъзможни опасности (предразсъдъци).