За да се регистрирате като представител на институция, моля попълнете този формуляр:

https://docs.google.com/forms/d/1EQ4IIEVMYZTN9MHWLUr-TR2aAOWkKvYTtCW4jJ2c3Es/viewform 

 

За да се регистрирате като физическо лице, моля попълнете този формуляр:

https://docs.google.com/forms/d/1TEUFkGN7ffA5iyT9bdEuX-AEHPTwMpoFS8Tcy_CX8a4/viewform?c=0&w=1

 

 

Таксата участие следва да бъде заплатена след потвърждение от страна на организаторите.