ЗАЩО ОРГАНИЗИРАМЕ ТОВА ОБУЧЕНИЕ?

 За да помогнем на бенефициенти и потенциални бенефициенти лесно да се ориентират в промените при разработването, управлението и отчитането на проектите за новия планов период.

ЗАЩО СЕ СПРЯХМЕ НА ГРУПИ ОТ 10 ДО 12 УЧАСТНИКА?

За да е пълноценно общуването по време на семинара. Както по време на работа в групи, така и в паузите.

ЗАЩО В ПРОГРАМАТА НИ ПИШЕ „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТЕН ФИШ ПО КОНКРЕТНА ПРОЕКТНА ИДЕЯ“?

Защото държим да сме максимално полезни.

ЗАПЛАЩА ЛИ СЕ ДОПЪЛНИТЕЛНО РАЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТЕН ФИШ ПО КОНКРЕТНА ПРОЕКТНА ИДЕЯ, ТЪЙ КАТО ТОВА Е СПЕЦИФИЧНА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА?

Не. Предвидили сме го като част от обучението. Държим да има смисъл и да е полезно за Вас.