За да е валидна регистрацията Ви за обучението “Разработване и управление на проекти по новите оперативни програми през новия планов период“ е необходимо:

  1. Да попълните формата за участие и да я изпратите на посочения e-mail
  2. Заплатите таксата участие на посочената банкова сметка, СЛЕД потвърждение от страна на организаторите.

Обучението ще се проведе при минимум  12  участника.

 

Регистрационна такса- 295 лв,включваща:

  1. Достъп до лекионната част
  2. Участие в обучението и работа по групи
  3. Индивидуална консултация на проектна идея
  4. Разработване на проектен фиш
  5. Два работни обяда
  6. Пет кафе-паузи
  7. Сертификат за участие

 

При групова регистрация на минимум 5 участника общата сума се намалява с от 10% до 15 %.