Нашите семинари са различни. Те целят да ви дадат практични умения в напълно изолирана от натовареното ежедневие среда. От всеки наш семинар вие ще излезете с реален продукт, който можете незабавно да започнете да използвате в работата си.

Предстоящ семинар: